Cookies

Podobně jako většina subjektů i společnosti Plastkon product s.r.o. používají technologii „cookies“ pro zlepšení uživatelského komfortu návštěvníků a uživatelů svých internetových stránek a elektronického obchodu.

„Cookies“ jsou miniaturní soubory, složené z řetězu písmen a číslic, které server uloží do Vašeho počítače při vstupu na internetovou stránku využívající tuto technologii. „Cookies“ kromě jiného provozovateli internetových stránek a elektronických obchodů umožňují odlišení Vaší osoby od ostatních návštěvníků a uživatelů těchto stránek a obchodů. „Cookies“ NEMOHOU být použité jako programový kód ani k šíření počítačových virů a nemohou umožnit přístup ani jedné výše uvedené společnosti na Váš pevný disk a k Vašim datům. I přesto, že se na Vašem pevném disku ukládají „cookies“, nemůžeme z něho číst jakékoliv jiné informace.

Údaje získané prostřednictvím stránek a elektronického obchodu společnostmi Plastkon product s.r.o. využívající technologii „cookies“ mohou být použité především na následující účely:

Společnosti Plastkon product s.r.o. neumožňují kterýmkoliv třetím osobám umísťování reklamního obsahu na jejich stránky. Výše uvedené společnosti neručí a nezodpovídají za jakýkoli obsah (včetně reklamního a marketingového) umístěný na internetových stránkách třetích osob, jako ani za jakékoli porušení právních předpisů, práv nebo oprávněných zájmů třetích osob, ke kterým dochází, resp. by mohlo docházet na internetových stránkách třetích osob.

V rámci udělení souhlasu s používáním technologie „cookies“ má uživatel možnost omezit jejich využívání pouze na první dva účely uvedené výše.

Potvrzení souhlasu s tímto dokumentem uděluje návštěvník, resp. uživatel stránek společnosti Plastkon product s.r.o., se sídlem Hlavní 147, 790 84 Mikulovice, IČO: 633 21 289, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 8269, souhlas na používání technologie „cookies“ a používání údajů získaných prostřednictvím stránek a elektronického obchodu uvedených společností využívajících tuto technologii na každý a všechny účely uvedené výše v tomto dokumentu. Souhlas se uděluje dobrovolně na předem neurčenou dobu a je možné jej kdykoli odvolat.

Údaje využité ze souborů cookies budou vždy zpracovávána anonymně a v souladu s nařízením EU 2016/679 (GDPR).

 

Pro úplnost si dovolujeme upozornit, že neudělení souhlasu, jeho odvoláním a nebo zablokováním technologie „cookies“ (ve Vašem internetovém prohlížeči) včetně zablokování tzv. nevyhnutelně potřebných (Strictly Necessary) cookies, může omezit nebo vyloučit přístup na stránky nebo funkcionalitu stránek anebo jejich částí.

Údaje využité ze souborů cookies budou vždy zpracovávána anonymně a v souladu s nařízením EU 2016/679 (GDPR).